Garanti

Garanti

Alle LANDMANN-produkter er dekket av vårt garantiprogram (se produktveiledning) fra kjøpsdatoen. Garantien gjelder for den opprinnelige kjøperen fra kjøpsdato og dekker kun produksjonsfeil og feil. Hvis et LANDMANN-produkt svikter som følge av en produksjonsfeil eller feil under normal bruk i henhold til produsentens instruksjoner, vil LANDMANN etter eget skjønn reparere, refinish eller erstatte det mislykkede produktet. LANDMANN forbeholder seg retten til å erstatte de mislykkede produktene med et lignende produkt dersom modellen eller fargen ikke lenger er tilgjengelig. Enhver erstatning vil bare være for det mislykkede produktet, der kompatible deler er tilgjengelige og ikke nødvendigvis en fullstendig grill. Den opprinnelige garantiperioden utvides ikke i tilfelle reparasjon, refinish eller erstatning. Ved garantikrav er det kundenes ansvar å returnere produktet til enten forhandleren eller LANDMANN serviceavdelingen sammen med en kopi av et kjøpsbevis. Ingen krav på garanti vil bli akseptert uten et kjøpsbevis.


LANDMANN AVALON / MITON / TRITON GARANTI

Lokk- og grillskål - 10 år, ingen rust/brennskader
Støpejernsrist/stekeplater - 10 år, ingen rust/brennskader
Rustfrie brennere - 5 år, ingen rust/brennskader
Rustfrie flametamers - 5 år, ingen rust/brennskader
Porselensemaljert flametamers - 2 år, ingen rust/brennskader
Alle øvrige deler - 2 år.

LANDMANN REXON GARANTI

Porselensemaljert grillrist - 5 år, ingen rust/brennskader
Rustfrie brennere - 5 år, ingen rust/brennskader
Porselensemaljert flametamers - 2 år, ingen rust/brennskader
Alle resterende deler - 2 år

LANDMANN VINSON SMOKER GARANTI

Lokk og grillskål - 5 år, ingen rust/brennskader
Porselensemaljert grillrist - 5 år, ingen rust/brennskader
Alle resterende deler - 2 år

LANDMANN KEPLER KULEGRILL GARANTI

Lokk og grillskål - 10 år, ingen rust/brennskader
Rustfri grillrist - 5 år, ingen rust/brennskader
Alle resterende deler - 2 år

LANDMANN KULLGRILL GARANTI

Lokk og grillskål - 5 år, ingen rust/brennskader
Alle resterende deler - 2 år

Garantibeskyttelse

 • Generell slitasje
 • Rusting av stålkomponenter og deler
 • Naturlig forvitring av tømmerdeler
 • Metallkorrosjon Kommersiell bruk
 • Skadet forårsaket av et resultat av manglende overholdelse av produsentens instruksjoner
 • Hvis det er gjort tekniske endringer i grillen
 • Tilbehør er brukt som ikke er uttrykkelig autorisert for denne grillen
 • Enhver handling fra Gud for eksempel fra stormskader, vind / flom osv.
 • Korrosjon eller skade forårsaket av eksponering for elementene, fett / brann, insekter etc.
 • Fjerning eller reinstallasjonskostnader
 • Manglende vedlikehold, misbruk, forsømmelse, misbruk, ulykke eller feilaktig montering av produktet
 • Riper, tverrkorrosjon eller misfarging forårsaket av varme, slipemiddel eller kjemisk rengjøringsmidler eller chipping av porselenpartier Uautorisert reparasjon i garantiperioden
 • Kostnaden for frakt, montering, bytte av slitte deler og andre slike kostnader er ikke dekket av garantien. Garantien gjelder kun dersom kunden kan vise kvittering fra 2017.

Merk: Griller må dekkes når de ikke er i bruk