Kol vs. Briketter: Egenskaper & Skillnader

Briketter och kol är smidigare att framkalla- och hantera än naturligt trä. Det gäller att vara uppmärksam vid kvalitet så att allt går snabbt och smidigt.

Briketter och kol brinner lite olikt varandra. Den största skillnaden är att kol är lättantändligt men med kortare bränntid, medan briketter har en betydligt längre bränntid med jämnare värme.

Briketter är att föredra då man grillar större köttbitar eller till många personer då man behöver en längre glöd-tid. Kol har den fördelen att det snabbare blir bra glöd för att börja grilla, vilket gör det fördelaktigt att använda vid kortare sessioner.