Användarvillkor

Innehållsförteckning

 1. Vilka vi är
 2. Genom att använda denna webbplats accepterar du dessa villkor
 3. Det finns andra villkor som kan gälla för dig
 4. Vi kan göra ändringar på vår hemsida
 5. Köp
 6. Tillgänglighet, produktfel och bristande noggrannheter
 7. Tävlingar, giveaways och kampanjer
 8. Innehåll
 9. Konton
 10. Immateriell äganderätt
 11. Länkar till andra webbplatser
 12. Avslutning av konto
 13. Ansvarsbegränsning
 14. Ansvarsfriskrivning
 15. Gällande lag
 16. Ändringar av dessa villkor
 17. Kontakta oss

Senast uppdaterad: Oktober 2018

1. Vilka vi är

Vi är ett privat aktiebolag registrerat i Sverige under organisationsnummer 556463-5893. Vi har vårt säte på Storgatan 70, 568 32, Skillingaryd.

2. Genom att använda vår hemsida accepterar du dessa villkor

Läs igenom användarvillkoren noga innan du använder tjänsten.

Dessa användarvillkor styr ditt förhållande till webbplatsen ”http://landmann.com/scand”, som drivs av LANDMANN Skandinavia AB ("oss", "vi" eller "vår" ). Din tillgång till/användning av webbplatsen är på villkor av att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare och användare som har tillgång till webbplatsen.

Genom att använda webbplatsen accepterar du att följa användarvillkoren.

Ytterligare villkor

Dessa användarvillkor hänvisar till ytterligare villkor, som också gäller för din användning av vår webbplats:

 • Vår integritetspolicy, som förmedlar information om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter på vår webbplats.
 • Vår cookies policy, som förmedlar information om hur cookies används på vår webbplats.

4. Vi kan göra ändringar på vår webbsida

Vi kan uppdatera och ändra vår webbsida med jämna mellanrum för att återspegla förändringar i våra produkter, våra användares behov och våra affärsprioriteringar.

5. Köp

Om du vill köpa någon produkt eller tjänst som tillhandahålls via tjänsten ("Köp") kan du bli ombedd att lämna viss information som är relevant för ditt köp, inklusive men inte begränsat till ex. ditt kreditkortsnummer, ditt kreditkorts utgångsdatum, din faktureringsadress och din leveransinformation.

Du företräder och garanterar att (jag) du har juridisk rätt att använda alla kreditkort(en) eller annan betalningsmetod(er) i samband med köp, och att (jag) den information du tillhandahåller till oss är sann, korrekt och fullständig.

Genom att lämna ut sådan information ger du oss rätten att lämna informationen till tredje part för att underlätta slutförandet av köpet.

Vi förbehåller oss rätten att vägra eller avbryta din beställning när som helst av vissa skäl, inklusive men inte begränsat till: tillgänglighet av produkter eller tjänster, fel i produktens eller tjänstens beskrivning eller pris, fel i din order eller av andra skäl.

Vi förbehåller oss rätten att vägra eller avbryta din beställning om bedrägeri, obehörig eller olaglig transaktion misstänks.

6. Tillgänglighet, fel och bristande noggrannheter

Vi uppdaterar ständigt vårt utbud av produkter och tjänster på vår webbsida. De produkter eller tjänster som finns tillgängliga på vår tjänst kan vara felaktiga, felaktigt beskrivna eller otillgängliga. Webbplatsen kan upplevas långsam vid uppdatering av information.

Vi garanterar inte noggrannheten eller fullständigheten av någon information, inklusive priser, produktbilder, specifikationer, tillgänglighet och tjänster. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera information och korrigera fel, felaktigheter eller försummelser när som helst utan föregående meddelande.

7. Tävlingar, giveaways och kampanjer

Eventuella tävlingar, giveaways eller andra kampanjer (kollektivt, "Kampanjer") som är tillgängliga via Tjänsten kan regleras av regler som skiljer sig från dessa villkor. Om du deltar i kampanjer, var god och kolla igenom de gällande reglerna samt vår integritetspolicy. Om reglerna för en kampanj stämmer överens med dessa villkor gäller kampanjreglerna.

8. Innehåll

Vår tjänst tillåter att du kan göra inlägg, länka, lagra, dela och på annat sätt göra information tillgänglig som t.ex. meddelanden, grafiska bilder, videoklipp eller annat material ("Innehåll"). Du är ansvarig för innehållet som du lägger upp på tjänsten, inklusive dess laglighet, tillförlitlighet och lämplighet.

Genom att skicka innehåll till tjänsten ger du oss rätten och licensen till att använda, justera, offentliggöra, offentligt visa, reproducera och distributera sådant innehåll på och via tjänsten. Du behåller alla dina rättigheter till innehållet som du skickar in, lägger upp, visar på eller genom tjänsten och du är ansvarig för att skydda dessa rättigheter. Du godkänner att denna licens innehåller rätten att göra ditt innehåll tillgängligt för andra användare av tjänsten, som också kan använda ditt delade innehåll enligt dessa villkor.

Du företräder och garanterar att: Innehållet är ditt (du äger det) eller att du har rätten att använda det och beviljar oss rättigheten och licensen enligt dessa villkor. Du företräder och garanterar också att innehållet i dina inlägg som görs på eller via vår tjänst inte strider mot integritetsrätter, publicitetsrättigheter, upphovsrätter, avtalsrättigheter eller någon annan persons rättigheter.

9. Konton

När du skapar ett konto hos oss måste du tillhandahålla information som är korrekt, fullständig och aktuell vid alla tillfällen. Misslyckas man med detta klassas det som ett brott mot villkoren, vilket kan resultera i omedelbar avstängning av ditt konto på vår tjänst.

Du är ansvarig för att skydda lösenordet som du använder för att komma åt tjänsten och för alla aktiviteter eller handlingar som sker under ditt lösenord, vare sig ditt lösenord är med vår tjänst eller en tredje parts tjänst.

Du godkänner att du inte lämnar ut ditt lösenord till någon tredje part. Om säkerhetsbrott eller obehörig användning av ditt konto misstänks så måste du omedelbart meddela oss.

Du får inte använda namnet på en annan person eller enhet som inte är lagligt tillgänglig som användarnamn. Du får heller inte använda ett namn eller varumärke som är föremål för rättigheter för en annan person eller enhet än dig själv utan någon lämplig auktorisation, och heller inte ett namn som är stötande, vulgärt eller obscent.

10. Immateriella rättigheter

Tjänsten och dess ursprungliga innehåll (med undantag av innehåll som tillhandahålls av användarna), funktioner och funktionalitet är och kommer att förbli den exklusiva äganderätten till LANDMANN Skandinavia AB och dess licensgivare. Tjänsten är skyddad av upphovsrätt, varumärkesrätt och andra lagar i både Hongkong och andra länder. Våra varumärken och yrkeskläder får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst utan föregående skriftliga samtycken från LANDMANN Skandinavia AB.

11. Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av oss.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, integritetspolicy eller praxis från tredje parts webbplatser eller tjänster. Vid vidare användning godkänner du att vi inte direkt- eller indirekt ansvarar för eventuella skador eller förluster som orsakats eller påstås vara orsakade av eller i samband med användning av eller beroende av tredje parts webbplatser.

Vi rekommenderar starkt att du läser igenom användarvillkoren och integritetspolicyn för webbplatser eller tjänster från tredje part innan du besöker dem.

12. Avstängning av konto

Vi kan säga upp eller upphäva ditt konto omedelbart, utan föregående meddelande, utan några som helst begränsningar, om du bryter mot användarvillkoren.

Vid uppsägning upphör din rätt att använda tjänsten omedelbart. Om du vill avsluta ditt konto kan du helt enkelt sluta använda tjänsten.

13. Ansvarsbegränsning

 1. Oavsett om du är en konsument eller en företagsanvändare:

Vi utesluter- eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar gentemot dig, när det skulle vara olagligt att göra det. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personliga skador som orsakats av vår oaktsamhet eller oaktsamhet hos våra anställda, ombud eller underleverantörer samt för bedrägeri eller bedräglig förvrängning.

 1. Om du är en företagsanvändare:

Vi utesluter alla underförstådda villkor, garantier, representationer eller andra villkor som kan gälla för vår webbplats eller något av dess innehåll.

 1. Om du är konsumentanvändare:

Observera att vi endast tillhandahåller vår hemsida för inhemskt och privat bruk. Du godkänner att du inte använder vår webbplats för kommersiella eller affärsrelaterade ändamål, och vi har inget ansvar gentemot dig för eventuell förlust av vinst, förlust av affärer, affärsavbrott eller förlust av affärsmöjligheter.

14. Ansvarsfriskrivning

Din användning av tjänsten är på egen risk. Tjänsten tillhandahålls på basis av tillgänglighet. Tjänsten tillhandahålls utan garantier av något slag, oavsett om det är uttryckligt eller underförstått, inklusive men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, bristande överträdelser eller resultat.

LANDMANN Skandinavia AB, dess dotterbolag, samarbetspartners och dess licensgivare garanterar inte att a) Tjänsten kommer att fungera oavbrutet, säkert eller tillgängligt vid alla möjliga tidpunkter eller platser; b) eventuella fel eller bristande noggrannheter kommer att korrigeras c) Tjänsten är fri från virus eller andra skadliga komponenter; eller d) resultatet av ditt användande av tjänsten kommer att uppfylla dina krav.

15. Gällande lag

Dessa villkor skall regleras och tolkas i enlighet med den svenska statens lagar, utan hänsyn till dess lagkonflikter.

Vår underlåtenhet att genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor anses inte som ett upphävande av dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller oförklarlig av en domstol kommer de återstående bestämmelserna i dessa villkor att förbli giltiga. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss, gällande vår service och efterträder och ersätter eventuella tidigare avtal som vi kan ha mellan oss, gällande tjänsten.

16. Ändringar av dessa villkor

Vi förbehåller oss rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor. Om en översyn är väsentlig kommer vi att försöka ge minst 30 dagars varsel innan några nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att bestämmas av LANDMANN Skandinavia AB.

Genom att fortsätta att gå in på vår webbsida eller använda vår tjänst efter att dessa ändringar börjat gälla, accepterar du att följa de förbättrade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, vänligen sluta använda tjänsten.

17. Kontakta oss

Om du har några frågor angående våra användarvillkor, vänligen kontakta oss via något av nedanstående alternativ: