Rozpalanie grilla węglowego

Jak długo należy rozpalać grilla węglowego? Co się stanie, jeśli nie będziesz rozgrzewać go wystarczająco długo? W przypadku rozpalania potrzeba około 15 do 20 minut, aby węgiel dobrze się zajął. Paliwa potrzebują więcej czasu. Jeśli węgiel drzewny lub brykiety zostaną pokryte warstwą popiołu, można rozpocząć grillowanie. Zbyt krótki czas rozpalania może sprawić, że paliwo nie zostanie całkowicie spalone i nie uwolni wystarczająco wymaganego ciepła.